Здобувачі третього курсу академічної групи Ang-B21, які навчаються за ОП “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)”, упродовж семестру вивчали навчальну дисципліну вільного вибору «Теорія і практика англійсько-українського перекладу» (викладач – кандидат філологічних наук, доцент Оксана ГАЛАЙБІДА). Мета дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти із теоретичними підвалинам перекладацької науки і сформувати навички адекватного перекладу. Переклад, як переконалися студенти, вимагає знання і англійської, і української мов, уваги до деталей, особливостей слововживання та поєднання слів, методів і способів перекладу, перекладацьких трансформацій. Інтерактивні форми проведення занять сприяли кращому розумінню мистецтва перекладу. Здобуті знання і сформовані навички, безумовно, знадобляться у подальшій професійній діяльності. Ось деякі відгуки здобувачів:

«Кожне практичне заняття – це маленьке дослідження, своєрідний квест, коли ми шукаємо у словниках, інтернетних джерелах і добираємо влучні синоніми, які доречні у певному контексті і комунікативній ситуації. Коли, опираючись на фонові знання, пояснюємо певні вирази».                                                                                   

                                                                                                                                 Барчук Христина

«Англійсько-український переклад – це креатив, особливо художній переклад, коли треба відтворити у перекладі стилістичні засоби, гру слів, фразеологізми, вивчити етимологію фраз та виразів»                                                                                                     

                                                                                                                                    Лендел Юліана

«Переклад – це важка і кропітка праця, будь-яка помилка може вплинути на суть речення. Для здійснення успішного перекладу треба мати багатий словниковий запас української й англійської мов і вміти послуговуватися перекладацькими трансформаціями». Богович Катя

«Це був цінний досвід ознайомлення з видами і способами перекладу, відтворенням англійськомовних кліше й ідіом українською мовою, пошуку еквівалентних відповідників. Цікаві вправи формували нашу перекладацьку компетентність».                                              

                                                                   Смутняк Олександр, Чаплюк Олеся, Костенюк Діана

Отака-то штука перекладу