12 березня 2024 року відбулась наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023 році. Кафедра англійської мови здійснила роботу у двох підсекціях.

Засідання підсекції “Актуальні проблеми бізнес-комунікації, лексикології та перекладознавства” (керівник – к.ф.н, доцент кафедри англійської мови Свідер І.А.) успішно відобразило актуальні проблеми та тенденції в галузі бізнес-комунікації, лексикології та перекладознавства. Усі доповіді, що були представлені на конференції, відзначились високим рівнем науковості та актуальності тематики. Обговорення, які відбулися після презентацій, сп рияли обміну думками та досвідом між учасниками, що слугувало розвитку та поглибленню дослідницьких ідей.

Підсекція “Лінгводидактика” (керівник – к.п.н, доцент кафедри англійської мови Сторчова Т.В.) об’єднала викладачів та науковців, які поділились своїми дослідженнями та практичним досвідом у сфері навчання іноземних мов, впровадженню інновацій у навчальний процес та розвитку педагогічної майстерності. Результати роботи є важливим внеском у розвиток лінгводидактики та відкривають нові можливості для покращення процесу навчання та науково-дослідної роботи.

Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023 році