ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) прешого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НАВЧАЛЬНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 13.01 підготовки фахівців першого (бакалаврського)рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 4 семестр 2021-2022

НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 13.02 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 6 семестр 2022-2023

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.03 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 7 семестр 2022-2023

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.04 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) 8 семестр 2022-2023

Анкета для здобувачів вищої освіти “Анкетa для студентів, які пройшли практику”

Договори між базами практик та К-ПНУ

Навчально-методичне забезпечення практик