16-20 травня 2022 року за ініціативи кафедр англійської мови та германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася Х студентська інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». Співорганізаторами виступили кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця). До конференції також долучилися студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Харківського національного медичного університету, Хмельницького національного університету.

На сайті конференції http://englishcontext.kpnu.edu.ua студенти- учасники представили доповіді з актуальних проблем сучасної лінгвістики, літературної семантики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов. Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні доповідей, свідченням чого є значна кількість залишених ними коментарів. Оргкомітет щиро дякує усім учасникам конференції та їх науковим керівникам і сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Відбулася Х студентська інтернет-конференція «Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти»