Підготовка висококваліфікованих освітніх кадрів – завдання важке й відповідальне. Сучасні виклики вимагають повсякчасного реагування, а тому слушні поради колег, їхній погляд на спільну працю є як ніколи важливими. Проводячи обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, а також з метою коригування діючих програми, кафедра англійської мови веде постійний діалог зі стейкхолдерами – працедавцями, випускниками, усіма тими, чий щирий інтерес до спільної справи спрямований на формування висококласного фахівця – вчителя іноземної мови.

24 лютого завідувач кафедри А.А.Марчишина та старший викладач О.М.Литвинюк зустрілись з керівництвом і вчителями англійської мови НВК №9 – знаного в місті осередку вивчення іноземних мов. Цей навчальний заклад має давні традиції поглибленого вивчення англійської мови, вихованці якого – переможці численних предметних олімпіад, проектів, конкурсів. Відбулася плідна дискусія з колегами-педагогами стосовно структури й змісту ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, внесення змін і доповнень до діючих ОПП.

Зокрема, директор навчального закладу Наталія Вікторівна Осадчук рекомендувала посилити такі аспекти програми, як виробнича практика (удосконалити підготовку студентів до проходження виробничої практики, реструктурувати терміни проходження практики з метою досягнення найбільшої ефективності від практичного застосування умінь та навичок), лінгвокраїнознавство, підкреслюючи їхню значущість у роботі вчителя англійської мови.

Заступник директора з англійської мови Оксана Володимирівна Євчук порадила адаптувати зміст методики викладання іноземних мов до таких вимог сьогодення, як дистанційна та змішана форми навчання, освітній процес в умовах карантину, застосування інноваційних технологій у практиці навчання й виховання. Особливу увагу рекомендовано звернути на інтердисциплінарні можливості шкільної освіти, інтегровані уроки тощо.

Вчитель англійської мови Світлана Вікторівна Остапова розповіла про програму eTwinning (НВК №9 є частиною спільноти провідних європейських шкіл на платформі eTwinning), її завдання, зміст і можливості, про свою участь у проєкті та результати роботи у семінарі інтвіннерів у м.Фуншал (Португалія), поцікавилась можливостями програми Erasmus+ , яка впроваджена в К-ПНУ ім. І.Огієнка, а також наголосила на необхідності набуття практичних навичок володіння мовою. Усі присутні відзначили, що діалог був інформативно насиченим і результативним, а його мета – створити якісний освітній продукт і втілити його в життя – досягнута.

Обговорення ОПП із стейкхолдерами