24 лютого 2021 року відбулася третя зустріч гарантів освітньо- професійних програм Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти, Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) та Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доктора філологічних наук, професора, завідувачки кафедри англійської мови А.А. Марчишиної, кандидатів філологічних наук, доцентів, доцентів кафедри англійської мови О.О. Барбанюк і Г.А. Кришталюк зі стейкхолдерами, випускниками факультету іноземної філології 2014-2019 років, які працюють вчителями англійської мови у ЗОСШ міста Кам’янця-Подільського, а також Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей. До зустрічі долучилися А.В. Глуховата, Ю.О. Мельник, А.О. Ротар і Ю.В. Шмир.

У ході обговорення були висловлені фахові поради щодо змін, яких потребують компоненти ОПП, щоб зробити освітній процес ефективнішим, забезпечити програмні результати навчання згідно з потребами часу. Зокрема, учасники зустрічі переконують, що майбутнім фахівцям-вчителям необхідні ґрунтовні практичні вміння й теоретичні знання з іноземної мови, методики навчання іноземних мов усіх вікових груп учнів, інформаційних технологій навчання, вікової психології, а також мають бути обізнаними з основами надання першої медичної допомоги учням у разі потреби.

Зустріч довела, що для підвищення якості ОПП, їх обов’язково потрібно обговорювати. Слова випускників вказують, що удосконалення ОПП і робота науково-педагогічних працівників кафедри англійської мови відбувається у правильному напрямі. У ході дискусії були окреслені можливості подальшої науково-методичної співпраці кафедри англійської мови з випускниками-колегами.

“Наші випускники”: кафедра англійської мови продовжує цикл зустрічей із філологами-практиками закладів освіти 24.02.2021