18 лютого 2021 року в рамках серії зустрічей з випускниками факультету іноземної філології з метою покращення та вдосконалення ОПП відбувся онлайновий круглий стіл із викладачами різних мовних шкіл: «Advance K-P», «New Way», «English House», «Перші Київські курси», «Лінгвістичний центр КПНУ імені Івана Огієнка».

         Серед запрошених до участі були Олена Грицайко, випускниця 2018 року; Олеся Годованюк, 2020 рік випуску; Анастасія Посітко, 2019 рік випуску; Наталія Двулят, 2020 рік випуску; Лілія Закренична, 2017 рік випуску; Анна Ільчишина, 2017 рік випуску, із кваліфікацією «Магістр середньої освіти. Мова і література (англійська). Викладач англійської мови і зарубіжної літератури. Вчитель англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури».

         Організатори зустрічі (завідувач кафедри англійської мови, д.філол.н., проф. Марчишина А.А., гаранти освітньо-професійних програм 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) та 014 Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька) канд.філол.н., доц. Кришталюк Г.А. та канд.філол.н., доц. Барбанюк О.О.) цікавились, передусім, думкою наших випускників щодо набутих упродовж навчання в університеті компетентностей, фахових вмінь та навичок, які допомогли молодим викладачам реалізуватися у професії.

         У жвавій дискусії були озвучені побажання випускників, які б могли посприяти більш якісній підготовці фахівців. Йдеться, передусім, про посилення прикладного аспекту, зокрема, включити дисципліну, яка б орієнтувала випускників на працю в певній сфері, розкривала можливості їхньої фахової затребуваності, а також збільшення кількості кредитів на вивчення основного предмету – англійської мови. Зважаючи на сучасні умови освітнього процесу, висловлювались побажання включити окремий модуль у курс з методики навчання іноземних мов чи запровадити в освітній процес окрему дисципліну, яка формує вміння й навички дистанційного навчання й викладання.

“Наші випускники”: кафедра англійської мови продовжує цикл зустрічей із філологами-практиками закладів освіти