Студенти ніколи не бувають колишніми. Дух студентства – це назавжди. Навіть тоді, коли вчорашні студенти уже стали колегами своїх викладачів. Кафедра англійської мови започатковує серію зустрічей під назвою «Наші випускники». 10 лютого в онлайн форматі відбулося спілкування із випускниками факультету іноземної філології, які працюють викладачами закладів вищої та передвищої освіти. Гості зустрічі – Колісник Марина Ігорівна, випускниця факультету іноземної філології 2018 р., голова циклової комісії іноземних мов, викладач англійської мови Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу; Костенчук Галина Іванівна, випускниця факультету іноземної філології 2013 р., викладач англійської мови Кам’янець-Подільського медичного коледжу; Ткач (Капуш) Оксана Василівна, випускниця факультету іноземної філології 2015 р., викладач англійської мови Одеської військової академії; Казимір Ірина Сергіївна. випускниця факультету іноземної філології 2013 р., кандидат філологічних наук, викладач дисциплін фахового спрямування на кафедрі англійської мови К-ПНУ імені Івана Огієнка. Колишні студенти, а тепер – колеги розповіли про свій шлях до омріяної професії, про те, яку роль у їхньому фаховому становленні відіграло навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, зокрема – вивчення предметів англомовного циклу. Модераторів зустрічі (завідувач кафедри англійської мови, д.філол.н., проф. Марчишина А.А., гаранти освітньо-професійних програм 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) та 014 Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька) канд.філол.н., доц. Кришталюк Г.А. та канд.філол.н., доц. Барбанюк О.О.) цікавила думка наших випускників стосовно набутих упродовж навчання в університеті компетентностей, фахових вмінь та навичок, які допомогли молодим викладачам реалізуватися у професії. Гості також висловили низку побажань, які, на їхню думку, сприяли б більш якісній підготовці фахівців. Це, зокрема, необхідність навчання майбутнього педагога-філолога методики дистанційної роботи, посилення мовленнєвої підготовки з англійської мови, запровадження предметів міждисциплінарного характеру тощо. Завершуючи зустріч, усі присутні одностайно назвали її результативною та висловили спільне бажання продовжувати співпрацю.

Наші випускники – викладачі закладів передвищої та вищої освіти