1 листопада 2021 р., в межах заходів з моніторингу освітніх програм, завідувач кафедри англійської мови, д-р філол. н., проф. Марчишина А.А. провела обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі студентами академічної групи Ang1-M20. В онлайновій зустрічі відбувся обмін думками стосовно змісту й структури ОП, переліку й композиції її складників, методики викладання освітніх компонентів та перспективи їх оновлення й удосконалення. Магістранти другого року навчання, найбільш досвідчені здобувачі освіти нашого факультету, висловили своє бачення програми, випускниками якої вони стануть у найближчому майбутньому. Загальне враження – студенти задоволені вибором ОП, вважають її вдалим вибором для подальшої реалізації себе у професійній сфері. Запитання й пропозиції, які вони висловили у відвертій бесіді, можна сконденсовано представити таким чином: 1) корисним видається проходження виробничої практики у закладах освіти різної форми власності (наприклад, приватних школах) та, звичайно, в коледжах чи університету («Адже в школах ми себе уже спробували!»); 2) під час вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» бажано було б ознайомитись із оформленням документів, потрібних для виконання завдань на виробничу практику з цього предмета; 3) «Чи не можна зменшити обсяг документації з практики?»; 4) здобувачі освіти, які вступили на умовах перехресного вступу, хотіли б мати більш збалансований розподіл освітніх компонентів упродовж семестру. У підсумку: студенти зізнались, що період навчання – найкращий етап їхнього життя, оскільки він насичений набуттям знань, а для здобувачів магістерського рівня – це цілком усвідомлений процес.

Обговорення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти