Моніторинг освітньої програми – це постійний процес, динаміка якого забезпечує вдосконалення структури програми, композицію освітніх компонентів на оновлення їхнього змісту відповідно до чинної ситуації на ринку освітніх послуг та запитів на ринку праці. Комунікація зі здобувачами вищої освіти в цьому процесі – найважливіший складник. Такий діалог відбувся між студентами-магістрантами (група Ang1-M21) та гарантом освітньої програми, д-ром філол. наук, завідувачем кафедри англійської мови А. А. Марчишиною 29 жовтня 2021 р. Здобувачі освіти другого (магістерського) рівня – це молоді люди, які самостійно, усвідомлено обрали шлях продовження навчання за певною спеціальністю, тому вони активно долучилися до розмови про ОП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)». Зокрема, їх цікавили такі запитання, які упродовж розмови трансформувалися в пропозиції: 1) чи не можна було б зробити другою кваліфікацією німецьку мову? Адже саме фахова двомовність є тим «ключиком», який у сучасних глобалізованих і мультилінгвальних реаліях відкриває численні можливості працевлаштування; 2) чому студенти-магістранти не проходять виробничу практику в закладах професійної та передвищої освіти? Керівники таких установ мали б більше повноважень запрошувати на роботу фахівців, у дипломі яких була б зазначена не тільки кваліфікація «вчитель», але й «викладач»; 3) чому викладачі деяких освітніх компонентів не пояснюють можливості практичного застосування того матеріалу, що вивчається на заняттях? Сьогоднішній світ прагматичний, і кожен хоче знати, де йому згодиться отримане знання. Унаслідок жвавої дискусії були виявлені об’єктивні й суб’єктивні чинники модифікації ОП, а найголовніше – висловлене бажання й надалі спільно й продуктивно працювати.

Моніторинг освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»