Підвищення фахового рівня для науково-педагогічного працівника – це не лише набуття нових професійних умінь, методичних прийомів чи освоєння новітнього девайсу. Рівень – це перш за все наукове збагачення, отримання нових знань,  зустрічі як джерело інформації та обмін поглядами. Саме такою нагодою скористалися викладачі кафедри англійської мови (проф. Марчишина А.А., доц. Кришталюк Г.А.) та здобувачі-магістри, відвідавши 18 листопада 2021 р. міждисциплінарний семінар із циклу «Обрії науки», який проводила доктор філологічних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Ольга Петрівна Воробйова на тему «На перетині традиційної, інтермедіальної та дігітальної гуманітаристик(и): конфлікт, комплементарність чи синтез?» Назва семінару, як і коло запропонованих до обговорення проблем (це було саме обговорення, зацікавлена наукова дискусія!), руйнує стереотипи замкненості окремої галузі знань і перекидає місток між «фізиками» і «ліриками». Як справедливо зазначила доповідачка, гуманітаристика (зокрема, мовознавство) вже давно послуговується методологією та дослідницьким інвентарем точних наук, що підтвердилося строкатим представництвом семінару (фахівці-фізики, фізіологи, психологи, літератори). Такий симбіоз наукової парадигматики спрямований, передусім, на гармонізацію взаємодії людини і середовища, на формування екологічної свідомості, дослідження когнітивних процесів через хімічні реакції (наприклад, залежність нейронної активності від вербальних збудників) та фізичні категорії (квантовий принцип сприйняття інформації). Як підсумок, усі одностайно констатували, що міждисциплінарність (як взаємозв’язок) і трансдисциплінарність (як взаємопроникнення) – це актуальна риса сучасних досліджень, яка дозволяє відповісти на численні запитання, що їх суспільство задає науковцям.

ОБРІЇ НАУКИ