Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами – це не тільки обговорення змісту освітніх компонентів та послідовності їхнього впровадження у навчальний процес. Це ще й зустрічі із колегами-однодумцями, обмін думками про стан освіти загалом і спільні проблеми тандему «школа-університет» зокрема. Саме в такому ключі 10 листопада 2021 р. відбулася розмова гарантів освітніх програм д-ра філол. наук, проф. А.А.Марчишиної (ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти), канд. філол. нак, доц. О.О.Барбанюк (ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) з керівництвом Кам’янець-Подільської СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики: директором Ю.В.Бабчинським, заступниками директора О.Д.Сивак і Н.В.Золочевською, вчителем англійської мови О.В.Шех.
Дискусія зосередилася на засадах професійних компетентностей вчителя- філолога, перспективах підготовки фахівця із двома кваліфікаціями (англійська мова – зарубіжна література, англійська мова – німецька мова) у сучасних динамічних умовах ринку праці, на необхідності адаптації практичної підготовки здобувача педагогічного фаху з урахуванням НПП «Інтелект України», який впроваджений у школі. Підсумком бесіди стало окреслення конкретних кроків взаємодії колективу кафедри англійської мови та СЗОШ №5 у науковому, навчально-методичному й виховному напрямках.

Моніторинг освітніх програм зі стейкхолдерами СЗОШ №5