24.11.2021 відбувся попередній захист дипломних робіт магістра студентів груп Ang1 – M20, Ang1 – M20 (p). Голова засідання – Г.А. Кришталюк, кандидат філологічних наук, доцент, секретар засідання – Владислава Лісова, студентка групи Ang1 – M20. Студенти засвідчили готовність їхніх дипломних робіт до захисту, повідомили мету, завдання та основні результати досліджень. Значна кількість доповідей супроводжувалися презентаціями, які полегшували розуміння змісту виконаних робіт. Студенти впевнено відповідали на адресовані їм запитання.

Попередній захист дипломних робіт магістра