9 грудня 2021 року на факультеті іноземної філології на платформі Google Meet відбулася ювілейна Х Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України».
Цього року до роботи секції «Теорія і практика викладання англійської мови в сучасному освітньому контенті» (керівник – Т.М. Петрова, кандидат педагогічних наук, доцент) активно долучилися вчителі місцевих шкіл, викладачі коледжів, і, звичайно, науково-педагогічні працівники нашого факультету. Тематика доповідей відзначалася не лише розмаїттям, але й глибиною та важливістю поставлених проблем, серед яких особлива увага була зосереджена на використанні варіативних методик, новітніх технологій, міжпредметних зв’язків у процесі викладання англійської мови у навчальних закладах різних рівнів, а також на окремих аспектах загальної мовної підготовки. Особливо актуально звучали доповіді, що відображали досвід ефективної організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання. Основні результати досліджень опубліковані у збірнику тез.
Жвава дискусія й непідробний інтерес до науково-методичних досліджень засвідчують значний резонанс конференційної події. Плідна співпраця освітніх закладів різного типу об’єднала зусилля дослідницьких пошуків, наслідком яких стали співдоповіді колег-педагогів – викладачів університету та вчителів-практиків. Усі учасники були одностайні у своїй підтримці проводити конференцію й надалі, залучаючи до її роботи широкі кола освітянської громадськості.

Ювілейна Х Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України».