За ініціативи кафедри германських мов і зарубіжної літератури 15 грудня відбулася зустріч із директором Кам’янець-Подільського бюро перекладів «Центр» О.Є.Ківільшею, під час якої було обговорено ефективність ОПП «Англійська мова і література», галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
О.Є.Ківільша, відначив високий рівень підготовки здобувачів освіти і випускників ОПП «Англійська мова і література», відповідність ОПП регіональним запитам ринку, а також вказав на необхідність опанування студентами відповідним програмним забезпеченням, яке використовується під час здійснення перекладів.

Зустріч зі стейкхолдерами