2 березня 2023 року відбулась наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2022 році. Кафедра англійської мови була представлена двома підсекціями: “Актуальні проблеми лінгвоконцептології, міжкультурної комунікації та лексикології” (керівник – д.ф.н, професор, завідувач кафедри англійської мови Марчишина А. А.) та  “Лінгводидактика” (керівник – к.п.н, доцент кафедри англійської мови Сторчова Т.В.) 

 

Доповіді учасників виявилися цікавими, актуальними та відображали різноаспектні дослідження та результати власного досвіду науково-дослідної діяльності.

Звітна наукова конференція викладачів