28 лютого відбулася підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та 014 Середня освіта (Мова і література (польська).

На звітній конференції були присутні методисти від кафедр університету: доцент Лебідь І.Ю. привітала студентів з успішним проходженням виробничої педагогічної практики: відзначила, що студенти ефективно працювали з методичною та науковою літературою, співпрацювали з класними керівниками, вивчали учнівські колективи, намагалися вирішувати проблемні ситуації та знаходити компроміси.

Здобувачі вищої освіти групи Nim1-b19 підготували колективну презентацію звітів практики, поділилися цікавими інтернет-ресурсами, матеріали яких використовували для проведення уроків і виховних заходів.

Жмурко Діана зазначила: “Виробнича педагогічна практика навчила мене багато чого нового, головне для мене було те, що я впевнилась у тому, що професія вчителя – це моє. Саме на цій виробничій практиці я більше комунікувала з дітьми, звертала увагу на психологічні аспекти, намагалась знайти в не дуже активних дітей щось особливе, їх сильні сторони, адже, як казав Ф. Честерфілд: “Прокладай шлях до розуму людини через її серце”. Я погоджуюсь із цими словами, я спілкувалася з учнями, надавала їм необхідну підтримку в їх починаннях, не змушувала робити домашнє завдання, а надихала їх до цього. Я дуже задоволена своєю роботою та вдячна усім за підтримку та таку можливість”.

Практиці принесла багато позитивних вражень. Однак, на жаль, часті повітряні тривоги спричинили відміни або часові обмеження уроків.

Доцент кафедри агнглійської мови Главацька О.І. оголосила загальні оцінки та зазначила, що студенти вдосконалили теоретичні знання з фахових дисциплін, на практиці здійснювали відбір методів, форм та засобів навчання спрямованих на розвиток здібностей школярів; критично оцінювали власну навчальну та педагогічну діяльність, втілювали ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення; застосовували сучасні технології на уроках іноземних мов та зарубіжної літератури в ЗЗСО.

Підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти