31 березня 2023 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Практика проходитиме на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Тривалість практики з 03 квітня по 17 квітня 2023 року (3 тижні).

Навчальна перекладацька практика – перший етап у триступеневій структурі набуття практичного досвіду здійснення фахової діяльності студентів-філологів (за якою слідують виробнича філологічна та виробнича перекладацька практики). Це – важлива ланка в системі підготовки спеціаліста до практичної діяльності, яка надає студентам можливість застосовувати у практичній діяльності знання, здобуті у результаті вивчення теоретичних курсів з перекладознавства і порівняльних дисциплін, а також практичні знання і навички, здобуті на заняттях з практики перекладу.

Студенти групи Fil1-B20 пройшли інструктаж з техніки безпеки, отримали інформацію про порядок проходження навчальної перекладацької практики, дізналися про мету та завдання практики, ознайомилися із критеріями оцінювання практики, вимогами до оформлення матеріалів практики та звітної документації.

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20