Засідання Круглого столу
на кафедрі англійської мови

12 грудня 2019 р. на кафедрі англійської мови К-ПНУ імені Івана Огієнка відбулось засідання круглого столу, присвяченого пам’яті видатного українського філолога Георгія Георгійовича Почепцова, засновника школи лінгвістичної прагматики в Україні. Круглий стіл зініціювала доцент кафедри М.В. Матковська, учасниками стали студенти академічної групи Ang2-B16, викладачі О.В. Галайбіда, С.І. Никитюк, С.В. Польова. На засіданні студенти презентували доповіді з актуальних питань сучасної лінгвістичної прагматики. Усі учасники виявили навички і уміння аналізувати комунікацію загалом, давати оцінку її учасникам, виявляти їхні істинні наміри, враховувати усі контекстні й ситуативні чинники з метою досягнення найбільш ефективного впливу на учасників спілкування.

Об’ємною та досліджуваною виявилася розвідка з теорії метафори Вусатюк Ольги. Студентка виклала суть теоретичної проблеми і навела переконливі приклади із художнього твору «Анна Кареніна» (англ. “Anna Karenina”) в англійському перекладі Констанції Гарнет, характеризуючи
метафору як найпоширеніший троп, що виникає в результаті вживання слова в переносному значенні за схожістю означуваного предмета з іншим. Цікавими та змістовними прозвучали доповіді студентів Колодій Юлії та Мартинюк Анастасії про сутність дейксису як важливого мовного і паралінгвального коду у спілкуванні. Студентка Мартинюк Анастасія зуміла проаналізувати різні типи дейктичних маркерів у комедії Вільяма Шекспіра «Дванадцята ніч, або Як собі хочете» (англ. Twelfth Night, or What You Will). Студентка Колодій Юлія репрезентувала відповідні типи дейксису на матеріалі музичного твору Тейлор Свіфт «Червоний» (англ. “Red Album”). Студентка Брайчук Тетяна навела цілу низку прагматично-маркованих прикладів із газети «Нью-Йорк таймс» (англ. The New York Times), які негативно репрезентують комунікативну практику українського політика. З проблемою комунікативної інтенції, скерованої на регулювання міжособистісних стосунків у романі «Великий Ґетсбі» (англ. “The Great Gatsby”) Скотта Фіцджеральда, пов’язаний виступ студентки Руданець Христини. Аспектам міжкультурної комунікації, етноцентризму та стереотипам, що базуються на понятті ‘культурної чутливості’ до інших націй та народів у романі «Серце пітьми» (англ. “The Heart of Darkness” Джозефа Конрада присвячена доповідь Варфоломеєвої Юлії. Доповідь про расові упередження, такі як розумова і духовна зверхність, дискримінація й сегрегація ‘білих’ по відношенню до ‘чорних’, що виразно відображені у творі Гарпер Лі «Убити пересмішника» (англ. “To Kill a Mockingbird”),
виголосила студентка Годик Богдана.

Однак, варто відзначити найбільш яскраві виступи студентки першого курсу Нетечі Єлизавети (академічна група Ang1-B19) та Денисюк Анни (академічна група Ang2-B16). Нетеча Єлизавета дослідила прагматичні особливості перекладу в рекламному дискурсі, приділивши велику увагу його денотативним і конотативним значенням. Денисюк Анна репрезентувала прагматичні характеристики мовного коду в тексті діалогічного характеру в новелі «Гори як білі слони» (англ. “Hills Like White Elephants”) Ернеста Хемінгуея. Студентка проаналізувала мовні висловлювання, що об’єднані різними типами лексичних, синтаксичних і стилістичних зв’язків й, таким чином, продемонструвала системно- структурну організацію тексту, його цілісність і динамічність. Практика проведення подібних круглих столів символізує собою неформальну форму підвищення і збагачення наукового, інтелектуального та професійного рівня як студентів, так і викладачів.

Кафедра англійської мови
12 грудня 2019

Круглий стіл присвячений пам’яті видатного українського філолога Георгія Почепцова