У межах проведення Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. гарант освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» доктор філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови А.А.Марчишина провела зустрічі зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти академічних груп Ang1-М21 (31.10.2022 р.) та Ang1-М22 (3.11.2022 р.). Зокрема, Алла Анатоліївна поінформувала студентів про попередні результати акредитації освітньої програми, висловлені експертною групою зауваження й пропозиції стосовно удосконалення ОП. Здобувачі ВО висловили своє бачення навчальної діяльності, науково-дослідної роботи, практичної підготовки за освітньою програмою. Прозвучали такі пропозиції й побажання: диверсифікувати анкетування, що проводяться в університеті, за рівнями вищої освіти, щоб студенти могли чітко прослідковувати свою участь в опитуваннях і орієнтуватися в результатах; розширити спектр англомовних дисциплін вільного вибору; залучати НПП інших ЗВО до проведення гостьових лекц   ій, наукових заходів, які проводяться на факультеті іноземної філології. Магістранти-першокурсники ознайомилися зі змістом і структурою ОП, освітніми компонентами, освітніми компетентностями й програмними результатами, якими вони мають оволодіти упродовж навчання.

Зустріч гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» з магістрантами