У межах проведення Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. гарант освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти доктор філологічних наук, завідувач кафедри англійської мови А.А.Марчишина провела зустріч зі стейкхолдерами. Серед запрошених до розмови – О.П.Савіцька, директор Жванецького ліцею; С.В.Польова – вчитель англійської мови ліцею «Славутинка», О.В.Дзюрик – вчитель англійської мови Корманського НВК, випускниця освітньої програми; А.О.Ротар – вчитель англійської мови Колінковецького ліцею, теж випускниця ОП; О.Ткачук – здобувач освіти ОП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» заочної форми навчання. Усі присутні – активні учасники акредитації освітньої програми, які безпосередньо долучалися до роботи з експертною групою упродовж онлайн-візиту. Саме тому Алла Анатоліївна спершу представила звіт ЕГ, зосередившись на визначених експертами сильних і слабких сторонах програми. Стейкхолдери також висловили свої міркування стосовно чинної ОП та перспектив її розвитку. Так, С.В.Польова підтримала зауваження експертів щодо занадто складної й громіздкої системи оцінювання навчальних досягнень студентів і рекомендацію її перегляду; А.О.Ротар відзначила системну співпрацю проєктної групи зі стейкхолдерами й випускниками програми; О.П.Савіцька схвально сприйняла пропозицію укласти угоду із кафедрою англійської мови про наукове консультування. Присутні зацікавились оголошенням про регіональну методичну конференцію, яку зазвичай проводить кафедра англійської мови К-ПНУ. Цьогоріч вона запланована на 7 грудня.

Підсумком плідної дискусії стало спільне побажання продовжувати співпрацю, спрямовану на удосконалення освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти і загалом – на поглиблення зв’язку між школою й університетом, навчанням і практикою, компетентністю і результатом.

Зустріч гаранта освітньої програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами