Никитюк Світлана Іванівна – старший викладач кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: практика усного та писемного англійського мовлення, практична граматика англійської мови, ділова іноземна мова (англійська).

Наукові інтереси: антропоніміка, соціолінгвістика, функціональна стилістика, білінгвальний переклад поетичних творів.

Основні публікації за останні 5 роки:

Навчальні посібники:

 1. Никитюк С.І. Актуальні напрями у живописі (“Actual Trends in Painting”): Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2015. 76 с.
 2. Никитюк С.І., Хоптяр А.О. Business English (ділова англійська мова): Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. 80 с.

Наукові статті:

 1. Никитюк С.І. Тропи емоційного забарвлення у сонетах В.Шекспіра: перекладацькі трансформації / Никитюк С.І. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 14, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.– Т.3. – С.130 – 131.
 2. Никитюк С.І. Перспективи використання досвіду Великої Британії з організації системи заочної підготовки вчителів  іноземних мов в українських університетах / С.І. Никитюк // Історія, культура та освіта : християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП) : зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип. 6. – С. 243-247.
 3. Никитюк С.І. Сучасні тенденції модернізації підготовки вчителів іноземних мов у системі заочної освіти України / С.І. Никитюк // Інноваційні технології ХХІ століття : зб. наук. пр. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2017. – Вип. 2. – С.46-50.
 4. Никитюк С.І. До питання терміну «заочна освіта» в умовах підготовки вчителів іноземних мов Великої Британії. Scientific Journal Virtus. № 15, 2017. P. 117-120.
 5. Никитюк С.І. Потенціал рок-пісень у процесі вивчення іноземних мов. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 103-106.
 6. Никитюк С.І. Визначальні фактори у виборі власних імен. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т.3. C. 46-47.
 7. Никитюк С.І. Етнокультурний пласт Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. XV. – С 202-206.
 8. Никитюк С.І. Технічні та дидактичні характеристики подкастингу як новітньої технології. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. Вип. 9. С. 96-99.
 9. Никитюк С.І. Англійські назви об’єктів матеріальної культури. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18. Т.3. C. 48-49.
 10. Никитюк С.І. Лінгвістичні студії Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол. : Л.М. Марчук (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. XVІ. С. 210-215.

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури