МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ (2023 р.)

Анкета «Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти»

«Анкета випускника»

«Анкета роботодавця»

Анкета для науково-педагогічних працівників «Оцінювання якості освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література(англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня» (2023 р.)

Анкета зауважень і пропозицій до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література(англійська, німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023 р.)

Результати анкети «Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти» (жовтень-листопад 2023 р.)

Таблиця пропозицій стейкголдерів щодо моніторингу ОПП (2023 р.)

Звіт про моніторинг ОПП (2023 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (2023 р.)

Результати анкетування роботодавців (2023 р.)

Результати анкетування випускників (2023 р.)