ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1 курс

ЗП 02 Історія та культура України 1 курс

ЗП 03 Соціально-політичні студії 4 курс

ЗП 04 Філософія 2 курс

ЗП 05 Фізична культура

ПП 01 Вступ до філології 1 курс

ПП 02 Практика усного та писемного мовлення англійської мови

ПП 03 Історія зарубіжної літератури

ПП 04 Психологія

ПП 05 Педагогіка

ПП 06 Методика навчання англійської мови

ПП 07  Методика навчання зарубіжної літератури

ПП 07  Історія англійської мови

ПП 08.01 Лексикологія англійської мови

ПП 08.02 Стилістика англійської мови

ПП 09 Практична граматика англійської мови

ПП 09 Теоретична граматика англійської мови

ПП 10 Практична фонетика англійської мови

ПП 11 Латинська мова

ПП 12 Основи наукових досліджень

ПП 13.01 навчальна психолого-педагогічна    практика

ПП 13.02 навчальна ознайомлювальна педагогічна практика

ПП 13.03 виробнича педагогічна практика з англійської мови і зарубіжної літератури

ПП 14 Курсова робота (історія зарубіжної літератури\методика навчання зарубіжної літератури)

ПП 15 Курсова робота (лексикологія англійської мови\стилістика англійської мови\методика навчання англійської мови)

ПП 16 Атестаційний екзамен із психолого-педагогічної та фахової підготовки