Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.

Курс Спеціальність Семестр Назва навчальної дисципліни Форма  контролю
1 014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

2 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОДИ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ залік
1 014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

2 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ залік
1 для усіх освітніх програм / спеціальностей 2 АНГЛОМОВНА МЕДІАКОМУНІКАЦІЯ залік
1 014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

2 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ залік
Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти