Казимір Ірина Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практична граматика першої іноземної мови, практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, друга іноземна мова.

Наукові інтереси: структурно-функціональні аспекти фразеології, пареміологія, лексична семантика.

 

 

Основні публікації за останні 3 роки:

Наукові статті:

  1. Казимір І. С. Лексико-семантичні підкласи іменників в цитатно-афористичному фонді В. Шекспіра / І. С. Казимір // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / літ. ред. О. В. Колодій. – Чернівці : Родовід, 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – С. 69 – 71.
  2. Казимір І. C. Ступінь вивчення проблеми ептонімії на прикладі афористичного фонду В. Шекспіра / І. С. Казимір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. Сер. філологічна та історична / гол. ред. С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 11. – С. 211 – 215.
  3. Формування корпусу ептонімів В. Шекспіра / І. C. Казимір // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець ‑ Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39. – С. 119 – 121.
  4. Структурні перетворення прототипів на матеріалі творів В. Шекспіра у ході ептонімізації / І. C. Казимір // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 41. – С. 119 –121.
  5. Казимір І. С. До питання семантичної стабілізації на прикладі афористичного фонду В. Шекспіра / І. С. Казимір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М.Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХІV. – C. 93 – 99.
  6. Казимір І. С. Феномени інтертекстуальності та прецедентності на матеріалі творів В. Шекспіра / І. С. Казимір // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. ХІV. – C. 50 – 56.
  7. Казимір І. С. Конотативно-контекстний характер номінативних одиниць / І. С. Казимір // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики / відп. ред. В. І. Кушнерик. – Чернівці : РОДОВІД, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 50-61.
  8. Казимір І. С. Шляхи вирішення проблеми синонімії у контексті теорії варіативності / І. С. Казимір // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки, Кам’янець ‑ Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 49. – С. 98 – 101.

 

У 2013 з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та здобула кваліфікацію викладача німецької мови та зарубіжної літератури. З 2013 по 2016 навчалася в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. З 2016 року працює викладачем на кафедрі англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Опубліковано понад 20 наукових праць.

Учасник міжнародних, всеукраїнських конференцій, Міжнародних літніх  шкіл: Літня мовна школа BLS English (9 – 18 травня 2014, Лондон), IATEFL UKRAINE.