Хохель Дарія Юріївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практика усного і писемного мовлення англійської мови, практична граматика англійської мови.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, поетика фентезі.

Основні публікації за останні 3 роки:

Навчально-методичні посібники:

  1. Практичні рекомендації для написання листів (матеріали для підготовки до виконання письмового завдання іспиту за стандартом STANAG 6001). Smashwords, 2019. 
  2. Reading with Pleasure: навчально-методичний посібник для самостійної роботи / Кам’янець-Подільський: ВВП «’Апостроф», 2018. – 88 с. Уклад. Галайбіда О.В., Діяконович І.М., Кришталюк Г.А., Кужель О.М., Мельник І.В., Хохель Д.Ю.
  3. A Guide to Otherworld. Smashwords : 2016.

Наукові статті:

  1. Іронічне вживання ептіетних структур в оповіданні Кет Рембо «“Равлик”, сповнений привидів». Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28–29 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. C. 142-144.
  2. Уріж та його духи» Галини Пагутяк у світлі ідей Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (відп. ред.), та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Вип. ХV. – С. 249-253.
  3. The Haunted Snail [Translation into Ukrainian]. Ars Translatorica : зб. перекладів / Упорядники: Є.В. Михайлова, О.В. Константінова. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 2. C. 85-86.
  4. Эпитетные характеристики образа музыки в текстах Галины Пагутяк и Сюзанны Кларк. Літературознавчі обрії. Т. 24. Київ, 2017. С. 120-124
  5. Magic of the Out-of-Body Experiences in Contemporary Fantasy: Halyna Pahutiak, Susanna Clarke. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2. Brno : Masaryk University in Brno, 2016. Р. 99-114.