Литвинюк Оксана Миколаївна кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни:  „Практичний курс англійської мови”, „Практика усного та писемного мовлення”, „Практична граматика англійської мови”.

Наукові інтересинавчання граматики на комунікативній основі, актуальні питання практичної граматики англійської мови.

Основні публікації за останні 3 роки:

  1. English Grammar. Англійська граматика: завдання для самостійної роботи студентів: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2019. – 32
  2. Залишки готської мови в інших мовних системах індоєвропейської мовної сім’ї / Г.В. Фоміна, О.М. Литвинюк  // Scientific Journal Virtus. – № 15, 2017. – P. 117-120
  3. Teaching grammar based on literature / О.М. Lytvyniuk. – Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. за матеріалами VІ регіональної науково-практичної конференції – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 144 с. – С. 90-92.
  4. (Scientific Indexing Services: International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).
  5. Формування семантико-функціональних одиниць в англомовному комп’ютерному дискурсі / О.М. Литвинюк. – Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Wspolczesne problem i perspectywy rozwoju” (30.01.2017 – 31.01.2017) – Warsawa: Wydawca: Sp. z o o  “Diamond trading tour”, 2017. – 148 str. – Str.54-58
  6. Інтеграційні тенденції при навчанні граматики англійської мови / О.М. Литвинюк. – Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. за матеріалами V регіональної науково-практичної конференції – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 92 с. – С. 53-55.
  7. Мотивація студентів при вивченні граматики англійської мови / О.М. Литвинюк. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 8. – C.
  8. Навчання англомовних граматичних навичок студентів молодших курсів / О.М. Литвинюк. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 8. – C. 85-86.