1. Лінгвокраїнознавчі особливості англомовного художнього тексту. Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Барбанюк О.О
 2. .Особливості синтаксису сучасної англійської мови. Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Галайбіда О.В.
 3. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур. Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Главацька О.І.
 4. Комунікативно-когнітивне вивчення мовних одиниць. Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Кришталюк Г.А
 5. Формування англійської мовної компетентності. Керівник наукового гуртка к.філол.н. ст. викл. Литвинюк О.М.
 6. Функціональне спілкування англійською мовою. Керівник наукового гуртка. доцент Матковська М.В.
 7. Основи та проблеми перекладу англійської мови . Керівник наукового гуртка к.філол.н. ст. викл. Мельник І.В.
 8. Інтерпретація оригінальних текстів. (Література США.). Керівник наукового гуртка к.філол.н. ст. викл Мітроусова Т.В.
 9. У світі англійських імен. Керівник наукового гуртка ст. викл.  Никитюк С.І.
 10. Канадський варіант англійської мови. Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Петрова Т.М.
 11. Комунікативний аспект англомовного кінодискусу. Керівник наукового гуртка викладач  Саволайнен Я.В,
 12. Переклад безеквівалентної лексики. Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Свідер І.А.
 13. Cемантика тексту (квантитaтивний аналіз). Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Хоптяр А.О.
 14. Сучасні мистецькі тренди англомовного світу: філологічний аналіз – Хохель Д.Ю.
 15. Концептуальні аспекти дослідження англійської мови.  Керівник наукового гуртка к.філол.н., доцент Фрасинюк Н.І.

 

Засідання студентських наукових гуртків і проблемних груп проводиться щовівторка 2 і 4 тижня кожного місяця з 1500 до 1630у  І-ІІ семестрі.