підготовки бакалавра

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)

Практика усного та писемного мовлення англійської мови 1 курс Литвинюк О.М.

Друга іноземна мова

Практична граматика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови Середня освіта

Функціональні аспекти граматики англійської мови

Історія англійської мови

Теорія іншомовної комунікації

Методика навчання англійської мови

Практика усного та писемного англійського мовлення (укр)

Практика усного та писемного мовлення (нім-пол)

підготовки бакалавра

спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

Практичний курс англійської мови 2 курс

Практичний курс англійської мови 1 курс

Практичний курс першої іноземної мови (англійська) 3 курс

Когнітивні аспекти перекладу

Лінгвістичний аналіз англомовного тексту

Сучасний англомовний дискурс

Теоретична граматика англійської мови

Практика перекладу 2 курс

Практика перекладу 3 курс

Усний переклад і перекладацький скоропис 4 курс

Основи теорії іншомовної комунікації

підготовки магістра

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)

Практика усного та писемного мовлення англійської мови

Практикум з англомовної лінгвопрагматики

Теоретичний курс англійської мови

Методика навчання англійської мови (нім)