підготовки бакалавра

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)

Латинська мова

Ділова англійська мова

Лексикологія англійської мови

Методика навчання іноземної мови

Стилістика англійської мови

Теоретичний курс англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Історія англійської мови

Практика усного та писемного мовлення англійської мови 1 курс

Практична граматика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови Середня освіта

підготовки бакалавра

спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

Практичний курс англійської мови 1 курс

Практичний курс англійської мови 2 курс

Практичний курс першої іноземної мови (англійська) 3 курс

Латинська мова

Вступ до спеціальності

Вступ до перекладознавства

Інформаційні технології у філології й перекладі

Практика перекладу

Теоретична граматика англійської мови

Навчальна перекладацька практика

Сучасний англомовний дискурс

Стратегії міжкультурного спілкування

Усний переклад і перекладацький скоропис

Виробнича практика

підготовки магістра

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)

Практика усного та писемного мовлення англійської мови

Практика усного та писемного мовлення англійської мови 2 курс

Англійське академічне письмо

Методика навчання англійської мови у закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня і закладі вищої освіти

Теоретичний курс англійської мови