Главацька Олена Іванівна (01.12.1968, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл.) – дослідниця проблем деривації та словотвірної семантики російської та англійської мов, системних зв’язків одиниць мотиваційних пар, лексикографії, лінгводидактики; проблем методики навчання англійської мови; кандидат філологічних наук (2007), доцент (2013).

1986 закінчила Кам’янець-Подільську СШ № 10.

1986-1991 навчалася на філологічному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 1990 року працювала вчителем у СШ № 10 м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.

В червні 2007 в інституті мовознавства ім. О.О. Потебні АН України захистила кандидатську дисертацію «Человек в современном русском словообразовании (субстантивная производная лексика ’лица’)».

З вересня 2007 – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, доцент кафедри англійської мови. Дисципліни: Методика викладання англійської мови, Практика усного та писемного англійського мовлення, Друга іноземна мова (англійська).

h-індекс (google scholar 05.2022) 3

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Телескопійні неономінації особи в англійській мові. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022. Випуск 49. C. 57–63.
 2. Субстантиви на позначення особи сучасної англійської мови (на матеріалі похідних із суфіксом -ist). Закарпатські філологічні студії. 2022. Випуск 21. Том 1. С. 128–133.
 3. Вербалізація найменувань людини у сучасній англійській мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. № 56. C. 33–36.
 4. Главацька О.І. Розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей учнів на уроках англійської мови з використанням технології Cooperative learning. X Регіональна науково-практична конференція “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2021. С. 25-28
 5. Формування методичної компетентності у майбутніх вчителів іноземних мов і культур в процесі самостійної роботи. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 24-29.
 6. Педагогічна практика. Методичні рекомендації для виконання завдань з англійської мови : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2019. 60 с.
 7. Словотвірна синонімія у сфері  субстантивів на позначення особи. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28–29 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 28-33.
 8. Англійські неономінації особи тематичної групи ’захист навколишнього середовища’. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. 3. С. 26-27.
 9. Англійські телескопічні новотвори на позначення особи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 
 10. Англійські новації особи тематичної групи ’travel and tourism’. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28-29 березня 2018 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 128 с. С. 15-21.
 11. Сучасні методики формування пізнавальної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови. Матеріали VІ Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 31-34.
 12. English shortening-neonominations with the meaning ’a person’. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 3. С. 24-25.

Навчальні видання та посібники:

 1. «BASIC ENGLISH GRAMMAR» Довідник з англійської мови : навчальний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 124 с.
 2. Basic English: Conditional Sentences : навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 60 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури