Мітроусова Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наратологічні аспекти художньої еволюції Дж. Джойса»зі спеціальності10.01.04–література зарубіжних країн(Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського)

Основні навчальні дисципліни: Практична фонетика англійської мови, Практичний курс англійської мови, Практика усного та писемного мовлення”

Наукова біографія

У 1999 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, факультет романо-германських мов. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Англійська мова та література”, здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя французької мови.

З 1999-2001 рр. викладала англійську мову в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький), кафедра перекладу гуманітарного факультету.

З 2001 року викладає англійську мову в Кам’янець-Подільському національному університеті імені І. Огієнка, кафедра англійської мови, факультет іноземної філології.

Автор понад 40 наукових розвідок, монографії, навчально-методичних посібників; учасниця міжнародних, всеукраїнських конференцій.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, фоностилістика англійської мови, фонологія, лінгвокультурологія.

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

І.Огієнко і видатні постаті XX століття / Іван Огієнко і сучасна наука і освіта: науковий збірник. Серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (відп. ред.)].  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, 2018. Вип.15.  С.186-193.  Index Copernicus.

The Aspects of Phonetics and Phonology / Наукові праці Кам’янець – Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка, 2019.  Вип.18.  Т.3. С.47

The Pros and Cons of The Audio-Lingual Method in English language teaching / методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.55-56.

Особливості функціонування кольоропозначень у романі Джуліана Барнса “Англія, Англія” / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 50. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.117-120.ІndexCopernicus (ІС)

Іван Огієнко і Джеймс Джойс: діалог двох культур / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.XVI.ІndexCopernicus (ІС)

Особливості функціонування кольоропозначень у романі Джуліана Барнса “Англія, Англія”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 50. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.117-120. Іndex Copernicus (ІС) Фаховий

Іван Огієнко і Джеймс Джойс: діалог двох культур / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.XVI. С.70-75. Фаховий +Іndex Copernicus (ІС)

Особливості фоносемантичної організації роману Дж. Джойса «Фіннеганів Помин». Філологічний дискурс: зб. наукових праць. Хмельницький.2020.Вип.11. С.92-99. Index Copernicus.

Графічні засоби мовної гри в романі Пола Бітті «Запроданець». «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Т. 32 (71). № 3. 2021. С.47-51. – Категорія «Б»

Навчальні видання та посібники:

1.The Essentials of English Phonetics: методичні рекомендації з практичної фонетики англійської мови. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2019.64 с.

2.English Grammar with Pleasure:навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з практичної граматики англійської мови / уклад. Мітроусова Т.В. Чернівці: ТОВ «Колір», 2019. 60 с.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури