Мітроусова Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наратологічні аспекти художньої еволюції Дж. Джойса»зі спеціальності10.01.04–література зарубіжних країн(Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського)

Основні навчальні дисципліни: Практична фонетика англійської мови, Практичний курс англійської мови, Практика усного та писемного мовлення”

Наукова біографія

У 1999 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, факультет романо-германських мов. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Англійська мова та література”, здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя французької мови.

З 1999-2001 рр. викладала англійську мову в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький), кафедра перекладу гуманітарного факультету.

З 2001 року викладає англійську мову в Кам’янець-Подільському національному університеті імені І. Огієнка, кафедра англійської мови, факультет іноземної філології.

Автор понад 40 наукових розвідок, монографії, навчально-методичних посібників; учасниця міжнародних, всеукраїнських конференцій.

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, фоностилістика англійської мови, фонологія, лінгвокультурологія.

Основні публікації за останні 3 роки:

навчально-методичні посібники:

1.The Essentials ofEnglishPhonetics: методичні рекомендації з практичної фонетики англійської мови. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2019.64 с.

2.EnglishGrammarwithPleasure:навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з практичної граматики англійської мови / уклад. Мітроусова Т.В. Чернівці: ТОВ «Колір», 2019. 60 с.

Статті:

1.І.Огієнко і видатні постаті XX століття / Іван Огієнко і сучасна наука і освіта: науковий збірник. Серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (відп. ред.)].  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, 2018. Вип.15.  С.186-193.  IndexCopernicus.

2.The AspectsofPhoneticsandPhonology / Наукові праці Кам’янець – Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка, 2019.  Вип.18.  Т.3. С.47

3.The ProsandConsofTheAudio-LingualMethodinEnglishlanguageteaching / методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.55-56.

4.Особливості функціонування кольоропозначень у романі ДжуліанаБарнса “Англія, Англія” / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 50. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С.117-120.ІndexCopernicus (ІС)

5.Іван Огієнко і Джеймс Джойс: діалог двох культур / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип.XVI.ІndexCopernicus (ІС)


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури