Результати анкетування ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (англійська) (листопад 2020)