Барбанюк Олеся Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвосеміотичні характеристики гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн циклу “Земномор’я”)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Основні навчальні дисципліни:Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США, Країнознавство, Практика перекладу, Лінгвокраїнознавчі аспекти художнього тексту

Наукові інтереси: Лінгвосеміотика, Когнітивістика, Фреймова семантика, Перекладознавство

Посібник з Лінгвокраїнознавства:

TheUK. Welcome to Great! [Текст] : [посіб. англ. мовою] / О. О. Барбанюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 144 с.

Основні публікації за останні 3 роки:

  1. Culture-loaded vocabulary: a problem of definition // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 49. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – С.
  2. Особливості перекладу географічних гіперреалій фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїнциклу про Земномор’я) // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – С. 12-13.
  3. Gendеr Asymmetry in Fiction Fantasy World of Ursula Le Guin // Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28–29 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – С. 11-15.
  4. Авторські концептуальні дублети як основа фентезійного світобачення (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн циклу про Земномор’я) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. :. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Т.3. – Вип.17. – С.20-21.
  5. Representation Model of Hyperreal Fantasy World: Phraseological Dimension.Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University, Series 9. Current Trends in Language Development, 2018. – Р.5-22.
  6. Education in the UK. // Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В.Кеби. – Частина 6. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – С. 4-16.
  7. Political system of the UK // Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. – Частина 5. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 4-17.
  8. Локативний фрейм гіперреальності як важливий елемент декодування світу фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн циклу “Earthsea”). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – T.3. – С. 17-18.