Діяконович Інна Миколаївна – старший викладач кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, практичний курс англійської мови

Наукова біографія

Діяконович Інна Миколаївна народилася в м. Кам’янець-Подiльському Хмельницької областi.  1990 року з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальністю романо-германська філологія.

1998 року у Чернівцях вийшов друком роман Маргарет Осборн «Короткі відвідини Ергону», президента осередку Канадської Авторської Асоціації  (провінція Вікторія)  у перекладі Інни Діяконович (видавництво «Золоті литаври»).

1999 року пройшла стажування з англійської мови (General English course) при Oxford House College, Лондон  та отримала атестацію за рівнем «advanced» (найвищий).

Влітку 2012 року пройшла стажування з польської мови при мовному центрі «Varia» у Кракові.

Автор 46 праць, серед яких 4 навчально-методичних посібники (три з практичної фонетики англійської мови та антологія оповідання ХХ століття, посібник для домашнього читання (Unfinished Message to Your Heart. The Twentieth Century Anthology of a Short Story), переклад роману «A Short Visit to Ergon», наукові статті, тези.

Коло наукових зацікавлень: філологія, психолінгвістика, історія Кам’янця-Подiльського, Святого Письма, сучасна українська література.

Наукові інтереси: фонологія, загальне мовознавство, антропологія, біблієзнавство, сучасна українська література.

Основні публікації за останні 3 роки:

Наукові статті:

  1. Маніпульований більшовизм Валер’яна Поліщука vs нонконформізму Івана Огієнка. За матеріалами І всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Канони Івана Огієнка в сучасній науковій парадигмі» Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 14. – С. 76-82
  2. Порівняльна характеристика походження прізвищ в українській та англійській мовах. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 14-15 березня Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3 – С. 34-35
  3. Український мовний важіль Івана Огієнка у палітрі філософів мови. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018 – Вип. XV. – С. 35-39
  4. Основні питання фонології для вивчаючих англійську мову, рідною яких є українська [Електронний ресурс] «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»: матеріали міжвузівської наукової Інтернет-конференції, 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://englishcontext.kpnu.edu.ua/tag/t2017-2/
  5. Сучасні словесні тенденції в англійській мові. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. – Т. 3 – С. 31-32
  6. Етимологія англійських слів з афіксом ‘-de’ 2019. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 17. – Т. 3 – С.
  7. Деякі мовленнєві закономірності української, російської та англійської мов. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019 – Вип. XVI. – С.

Біографія

Діяконович Інна Миколаївна народилася в м. Кам’янець-Подiльському Хмельницької областi.  1990 року з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальністю романо-германська філологія.

1998 року у Чернівцях вийшов друком роман Маргарет Осборн «Короткі відвідини Ергону», президента осередку Канадської Авторської Асоціації  (провінція Вікторія)  у перекладі Інни Діяконович (видавництво «Золоті литаври»).

1999 року пройшла стажування з англійської мови (General English course) при Oxford House College, Лондон  та отримала атестацію за рівнем «advanced» (найвищий).

Влітку 2012 року пройшла стажування з польської мови при мовному центрі «Varia» у Кракові.

Автор 46 праць, серед яких 4 навчально-методичних посібники (три з практичної фонетики англійської мови та антологія оповідання ХХ століття, посібник для домашнього читання (Unfinished Message to Your Heart. The Twentieth Century Anthology of a Short Story), переклад роману «A Short Visit to Ergon», наукові статті, тези.

Коло наукових зацікавлень: філологія, психолінгвістика, історія Кам’янця-Подiльського, Святого Письма, сучасна українська література.