Фрасинюк Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: Порівняльна типологія англійської та української мов, Практика усного та писемного мовлення англійської мови.

Наукова біографія

 2001- Закінчила Камянець-Подільський державний педагогічний  університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література та англійська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови та зарубіжної літератури.  

 2005- Закінчила факультет іноземної філології  Камянець-Подільського державного  університету  за  спеціальністю: Педагогіка і методика середньої освіти.  Мова та література (англійська); кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови.

 2013- Закінчила аспірантуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі  загального мовознавства та класичної філології за спеціальністю – 10.02.015 «Загальне мовознавство».

 2014- Захистила кандидатську дисертацію «Вербалізація концепту ТЕРПІННЯ в українській, російській та англійській мовах» (10.02.15).

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, концептологія, міжкультурна комунікація, методика навчання англійської мови.

h-індекс (google scholar 05.2022) 2
  1. Фрасинюк Н.І. Мова та культура у їхній взаємодії // Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (30.12.2018) – Warszawa, 2018. – 108 str
  2. Фрасинюк Н.І. Мовна та концептуальна картини світу в дослідження сучасної лінгвістичної науки / Н.І. Фрасинюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуcк 49. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – 128 с. – С. 119-122.
  3. Frasynuyk N.I., Svider I.A. Patience: An Introduction to the Concept Wisdom 2(15), 20, P.6- 21.
  4. Frasynuyk N.I. Concept, notion, meaning in their relationshipand interaction.  Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологічна. Журналістика. Том 32 (71) №4. 2021. С.68-72.
  5. Фрасинюк Н.I. Interactive teaching as an effective way of increasing students’ motivation in English learning. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2022. С. 35-38.
  6. Фрасинюк Н.I. Прагматичний аспект дослідження лінгвальних засобів у політичному дискурсі. Матеріали Міжвузівської наукової V Інтернет-конференції «Текст і дискурс : когнітивно-комунікативні перспективи», 21-22 березня 2023р. С.86-89.

Навчальні видання та посібники:

Фрасинюк Н. Take English Grammar Easy: Навчально-методичний посібник. Укл. Фрасинюк Наталія.  Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 128 с.

Фрасинюк Н. Порівняльна типологія англійської та української мов: тези лекцій, завдання для семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання: Навчально-методичний посібник. Укл. Фрасинюк Н.І. Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 158 с.

Фрасинюк. Н.I. Contrastive Typology. Its Aims. Basic Notions and Methods. Фондовi лекцiї викладачiв факультету iноземної фiлологiї : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Частина VIII. Кам’янець-Подiльський : Аксiома, 2021. С.122-130

Фрасинюк Н. Speak English with Pleasure: Навчально-методичний посібник. Укл. Фрасинюк Наталія. Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2021. 80 с.

е-mail: frasynuk@ukr.net


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури