Фрасинюк Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: Порівняльна типологія англійської та української мов, Практика усного та писемного мовлення англійської мови.

Наукова біографія

 2001- Закінчила Камянець-Подільський державний педагогічний  університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література та англійська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови та зарубіжної літератури.  

 2005- Закінчила факультет іноземної філології  Камянець-Подільського державного  університету  за  спеціальністю: Педагогіка і методика середньої освіти.  Мова та література (англійська); кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови.

 2013- Закінчила аспірантуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі  загального мовознавства та класичної філології за спеціальністю – 10.02.015 «Загальне мовознавство».

 2014- Захистила кандидатську дисертацію «Вербалізація концепту ТЕРПІННЯ в українській, російській та англійській мовах» (10.02.15).

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, концептологія, міжкультурна комунікація, методика навчання англійської мови.

h-індекс (google scholar 05.2022) 2
  1. Фрасинюк Н.І. Мовні засоби вираження концепту JOY в англійському художньому дискурсі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. – Т.3. –C. 140 – c.52-53
  2. Фрасинюк Н.І. Концепт як одиниця когнітивних досліджень // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.9 . –С.120. –c.23-24
  3. Фрасинюк Н.І. Повтор  як засіб творення «чорного гумору» в англомовному short story // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. – Т.3. –C. 128 –c.54-55
  4. Фрасинюк Н.І. Концепт як одиниця когнітивних досліджень // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.9 . –С.120. –c.23-24
  5. Фрасинюк Н.І. Мова та культура у їхній взаємодії // Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (30.12.2018) – Warszawa, 2018. – 108 str
  6. Фрасинюк Н.І. Мовна та концептуальна картини світу в дослідження сучасної лінгвістичної науки / Н.І. Фрасинюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуcк 49. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – 128 с. – С. 119-122.
  7. Frasynuyk N.I., Svider I.A. Patience: An Introduction to the Concept Wisdom 2(15), 20, P.6- 21.
  8. Frasynuyk N.I. Concept, notion, meaning in their relationshipand interaction.  Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологічна. Журналістика. Том 32 (71) №4. 2021. С.68-72.

Навчальні видання та посібники:

Фрасинюк Н. Take English Grammar Easy: Навчально-методичний посібник. Укл. Фрасинюк Наталія.  Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 128 с.

Фрасинюк Н. Порівняльна типологія англійської та української мов: тези лекцій, завдання для семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання: Навчально-методичний посібник. Укл. Фрасинюк Н.І. Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 158 с.

Фрасинюк. Н.I. Contrastive Typology. Its Aims. Basic Notions and Methods. Фондовi лекцiї викладачiв факультету iноземної фiлологiї : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Частина VIII. Кам’янець-Подiльський : Аксiома, 2021. С.122-130

Фрасинюк Н. Speak English with Pleasure: Навчально-методичний посібник. Укл. Фрасинюк Наталія. Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2021. 80 с.

е-mail: frasynuk@ukr.net


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури