Фрасинюк Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: Порівняльна типологія англійської та української мов, Практика усного та писемного мовлення англійської мови.

Наукова біографія

 2001- Закінчила Камянець-Подільський державний педагогічний  університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література та англійська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови та зарубіжної літератури.  

 2005- Закінчила факультет іноземної філології  Камянець-Подільського державного  університету  за  спеціальністю: Педагогіка і методика середньої освіти.  Мова та література (англійська); кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови.

 2013- Закінчила аспірантуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при кафедрі  загального мовознавства та класичної філології за спеціальністю – 10.02.015 «Загальне мовознавство».

 2014- Захистила кандидатську дисертацію «Вербалізація концепту ТЕРПІННЯ в українській, російській та англійській мовах» (10.02.15).

Наукові інтереси: лінгвокультурологія, концептологія, міжкультурна комунікація, методика навчання англійської мови.

Основні публікації за останні 5 років:

  1. Фрасинюк Н.І. Концепт PATIENCE y вербальному просторі інтернету// Zbiôr raportôw naukowych. Literatura I kulturoznawstwo ( 30.03.2015 – 31.03.2015)). — Poznan: Wydawca: Sp.zo.o. Diamond trading tour ,2015. – 80str. i- S.8-14.
  2. Фрасинюк Н.І. Концепт і його суміжності / Н.І. Фрасинюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуcк 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – 336 с. – С. 274-277.
  3. .Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту WEALTH у паремійному фонді англійської мови // Zbiôr raportôw naukowych. Literatura, socjologia I kulturoznawstwo ( 29.04.2015 – 30.04.2015)). – Warszawa:Wydawca: Sp.zo.o. Diamond trading tour ,2015. – 84str. – S.18-22.
  4. Фрасинюк Н.І. Мовна об’єктивація концепту MAN в британських прислів’ях // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. – Т.3. –C. 154 –c.55-56
  5. Фрасинюк Н.І. Мовні засоби вираження концепту JOY в англійському художньому дискурсі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. – Т.3. –C. 140 – c.52-53
  6. Фрасинюк Н.І. Концепт як одиниця когнітивних досліджень // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.9 . –С.120. –c.23-24
  7. Фрасинюк Н.І. Повтор  як засіб творення «чорного гумору» в англомовному short story // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. – Т.3. –C. 128 –c.54-55
  8. Фрасинюк Н.І. Концепт як одиниця когнітивних досліджень // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.9 . –С.120. –c.23-24
  9. Фрасинюк Н.І. Мова та культура у їхній взаємодії // Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. (30.12.2018) – Warszawa, 2018. – 108 str
  10. Фрасинюк Н.І. Мовна та концептуальна картини світу в дослідження сучасної лінгвістичної науки / Н.І. Фрасинюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуcк 49. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – 128 с. – С. 119-122.

е-mail: frasynuk@ukr.net


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури