Галайбіда Оксана Василівна – доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.

Основні навчальні дисципліни:

Теорія і практика перекладу

Вступ до перекладознавства

Практика усного та писемного англійського мовлення

Стилістика англійської мови

Наукова біографія

2005 рік – закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови.

2009 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Вставлені конструкції в українському художньому тексті».

2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

З червня 2014 року – завідувач кафедри англійської мови.

Список наукових праць нараховує 90 позицій

Учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, Міжнародних літніх шкіл:    Міжнародна літня школа англійської мови (16-21 липня 2018, Львів), «Teaching EFL: A Practical Intensive Course-Guide to Successful Teaching» (Кам’янець-Подільський, липень, 2014), TESOL-Ukraine конференцій, навчально-методичних  семінарів.

Наукові інтереси: лінгвостилістика, стилістичний синтаксис, теорія і практика перекладу, аспектний переклад, міжкультурна комунікація.

Основні наукові публікації:

навчально-методичні посібники:

  • Іменник і займенник у сучасній англійській мові: навчально-методичний посібник / укладач Галайбіда О.В.. – Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. – 68 с.
  • Reading with Pleasure / навчально-методичний посібник/ укладачі Галайбіда О.В., Діяконович І.М., Кришталюк Г.А., Кужель О.М., Мельник І.В., Хохель Д.Ю. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 88с
  • Aspects of Modern English Syntax: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2014. – 84 c.

Статті у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях:

  • Галайбіда О.В. Засоби увиразнення мовлення персонажів у літературних казках  А.Мілна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020.  – Вип. 52. – С. 10-14.
  • Стилістичні функції синонімів у мемуарах Мітча Елбома // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019.  – Вип. 50
  • Конвергенція конструкцій експресивного синтаксису як засіб створення гумористичної модальності художнього тексту// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. 2018. – Вип. 47. – С. 75-79
  • Rendering sound nominating words in Ukrainian translation of “Dandelionwine” by R. Bradbury //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2017. – Вип. 45. – С.261-264.
  • Вплив художнього перекладу на формування національної свідомості українців // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна. Вип. ХIV. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С.46-50.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури