Галайбіда Оксана Василівна – доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.

Основні навчальні дисципліни:

Теорія і практика перекладу

Вступ до перекладознавства

Практика усного та писемного англійського мовлення

Стилістика англійської мови

Наукова біографія

2005 рік – закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови.

2009 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Вставлені конструкції в українському художньому тексті».

2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

З червня 2014 року – завідувач кафедри англійської мови.

Список наукових праць нараховує 90 позицій

Учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, Міжнародних літніх шкіл:    Міжнародна літня школа англійської мови (16-21 липня 2018, Львів), «Teaching EFL: A Practical Intensive Course-Guide to Successful Teaching» (Кам’янець-Подільський, липень, 2014), TESOL-Ukraine конференцій, навчально-методичних  семінарів.

Наукові інтереси: лінгвостилістика, стилістичний синтаксис, теорія і практика перекладу, аспектний переклад, міжкультурна комунікація.

h-індекс (google scholar) 2

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 • Галайбіда О.В. Вербальний образ «модної» ідентичності в англомовному тексті (на матеріалі роману Л.Вайсбергер «Диявол носить Прада»). Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»): журнал. 2023. № 3(9) 2023. С. 228–239

 • Галайбіда О.В. Стратегії перекладу українською мовою поеми Г. Лонґфелло «Пісня про Гайавату»  Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Видавничий дім «Гельветика», 2023. Том 34 (73). № 1. Частина 1. c.269-273.

 • Галайбіда О.В. Брутальність в англійськомовному драматургічному дискурсі Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Видавничий дім «Гельветика», 2023. Том 34 (73) № 4. c.103-107.

 • Галайбіда О.В., Кришталюк Г.А. Парентезні конструкції у художньому мовленні Ф.С.Фіцджеральда. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького держав­ного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 49. с. 43-48. (фахове видання України категорії Б, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resourse index, Cite Factor, Index Copernicus)

 • Галайбіда О.В. Синтаксичний паралелізм у текстах промов американських політиків. Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.  Вип.20. Т.3. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. C.23
 • Галайбіда О.В. Засоби увиразнення мовлення персонажів у літературних казках  А.Мілна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020.  – Вип. 52. – С. 10-14.
 • Стилістичні функції синонімів у мемуарах Мітча Елбома // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019.  – Вип. 50

Навчальні видання та посібники:

 • Галайбіда О.В. Basic translation theories. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Частина 7. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 36-45.
 • Noun and pronoun in the English language: навчально-методичний посібник / укладач Галайбіда О.В.  Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. 68 с.
 • Around Ukraine: навчально-методичний посібник / укладачі Галайбіда О.В., Никитюк С.І. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2020. 68 с.
 • Reading with Pleasure: навчально-методичний посібник; вид. друге, доповнене/ укладачі Галайбіда О.В., Діяконович І.М., Кришталюк Г.А., Мельник І.В., Петрова Т.М., Польова С.В., Хохель Д.Ю. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2020. 104 с.
 •  Галайбіда О.В. Basic translation theories. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Частина 7. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 36-45.
 • Галайбіда О.В. Equivalence theory.  Фондовi лекцiї викладачiв факультету iноземної фiлологiї : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Частина 8. Кам’янець-Подiльський : Аксiома, 2021.  с.35-45.
 • Галайбіда О.В. Translation and Cross-Cultural Communication Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. – Частина 9. — Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. – С. 37-48
 • О.В.Галайбіда Introduction to Translation Studies: курс лекцій (англійською мовою) ВПП «’Апостроф»,  2022, 96 c.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури