Галайбіда Оксана Василівна – доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.

Основні навчальні дисципліни:

Теорія і практика перекладу

Вступ до перекладознавства

Практика усного та писемного англійського мовлення

Стилістика англійської мови

Наукова біографія

2005 рік – закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови.

2009 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Вставлені конструкції в українському художньому тексті».

2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

З червня 2014 року – завідувач кафедри англійської мови.

Список наукових праць нараховує 90 позицій

Учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, Міжнародних літніх шкіл:    Міжнародна літня школа англійської мови (16-21 липня 2018, Львів), «Teaching EFL: A Practical Intensive Course-Guide to Successful Teaching» (Кам’янець-Подільський, липень, 2014), TESOL-Ukraine конференцій, навчально-методичних  семінарів.

Наукові інтереси: лінгвостилістика, стилістичний синтаксис, теорія і практика перекладу, аспектний переклад, міжкультурна комунікація.

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 • Галайбіда О.В., Кришталюк Г.А. Парентезні конструкції у художньому мовленні Ф.С.Фіцджеральда. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького держав­ного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 49. с. 43-48. (фахове видання України категорії Б, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resourse index, Cite Factor, Index Copernicus)

 • Галайбіда О.В. Синтаксичний паралелізм у текстах промов американських політиків. Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.  Вип.20. Т.3. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. C.23
 • Галайбіда О.В. Засоби увиразнення мовлення персонажів у літературних казках  А.Мілна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020.  – Вип. 52. – С. 10-14.
 • Стилістичні функції синонімів у мемуарах Мітча Елбома // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019.  – Вип. 50
 • Конвергенція конструкцій експресивного синтаксису як засіб створення гумористичної модальності художнього тексту// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. 2018. – Вип. 47. – С. 75-79
 • Rendering sound nominating words in Ukrainian translation of “Dandelionwine” by R. Bradbury //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2017. – Вип. 45. – С.261-264.
 • Вплив художнього перекладу на формування національної свідомості українців // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна. Вип. ХIV. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С.46-50.

Навчальні видання та посібники:

 • Noun and pronoun in the English language: навчально-методичний посібник / укладач Галайбіда О.В.  Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. 68 с.
 • Around Ukraine: навчально-методичний посібник / укладачі Галайбіда О.В., Никитюк С.І. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2020. 68 с.
 • Reading with Pleasure: навчально-методичний посібник; вид. друге, доповнене/ укладачі Галайбіда О.В., Діяконович І.М., Кришталюк Г.А., Мельник І.В., Петрова Т.М., Польова С.В., Хохель Д.Ю. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2020. 104 с.
 • Галайбіда О.В.Theoretical and methodological aspects of translation. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби.  Частина 6.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 44-55.
 •  Галайбіда О.В. Basic translation theories. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Частина 7. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 36-45.
 • Галайбіда О.В. Equivalence theory.  Фондовi лекцiї викладачiв факультету iноземної фiлологiї : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Частина 8. Кам’янець-Подiльський : Аксiома, 2021.  с.35-45.
 • Галайбіда О.В. Translation and Cross-Cultural Communication Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. – Частина 9. — Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. – С. 37-48

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури