Литвинюк Оксана Миколаївна кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни:  „Практичний курс англійської мови”, „Практика усного та писемного мовлення”, „Практична граматика англійської мови”.

Наукові інтересинавчання граматики на комунікативній основі, актуальні питання практичної граматики англійської мови.

 

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

 1. Литвинюк О.М. Fundamentals of multicultural education of a modern foreign language  teacher in the system of his/her professional and personal  development AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Special issue №: 11.02.XXIV. (VOL.11, ISSUE 2 , SPECIAL ISSUE XXIV.) page(s): 150-156.
 2. Литвинюк О.М. Аcademic integrity in students’ research work. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2021. С.37-38.
 3. Фоміна Г.В., Литвинюк О.М., Костриця Н.М. Чинники впливу на розвиток сучасної німецької та англійської медіалексики Міжнародний філологічний часопис. Міжнародний науковий журнал. Вип. 5. Київ. 2021. С. 145-148.
 4. Литвинюк О.М. Grammar discovery (grammar presentation in the context) Наукові праці Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2020. C. 36-37.
 5. Литвинюк О.М. Forms of addressing and their features in modern German Міжнародний філологічний часопис. Міжнародний науковий журнал. Вип. 4. Київ. 2020. С. 151-158.
 6. English Grammar. Англійська граматика: завдання для самостійної роботи студентів: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2019. – 32
 7. Залишки готської мови в інших мовних системах індоєвропейської мовної сім’ї / Г.В. Фоміна, О.М. Литвинюк  // Scientific Journal Virtus. – № 15, 2017. – P. 117-120
 8. Teaching grammar based on literature / О.М. Lytvyniuk. – Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. за матеріалами VІ регіональної науково-практичної конференції – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 144 с. – С. 90-92.
 9. (Scientific Indexing Services: International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).
 10. Формування семантико-функціональних одиниць в англомовному комп’ютерному дискурсі / О.М. Литвинюк. – Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Wspolczesne problem i perspectywy rozwoju” (30.01.2017 – 31.01.2017) – Warsawa: Wydawca: Sp. z o o  “Diamond trading tour”, 2017. – 148 str. – Str.54-58

Навчальні видання та посібники:

 1. Литвинюк О.М. Law and Order. Grammar Rules. Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута». 2021. 116 с.
 2. Литвинюк О.М. English Grammar. Англійська граматика: Завдання для самостійної роботи студентів: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський. 2019. 32 с.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури