Литвинюк Оксана Миколаївна кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни:  „Практичний курс англійської мови”, „Практика усного та писемного мовлення”, „Практична граматика англійської мови”.

Наукові інтересинавчання граматики на комунікативній основі, актуальні питання практичної граматики англійської мови.

Основні публікації за останні 3 роки:

 1. Литвинюк О.М. Grammar discovery (grammar presentation in the context) Наукові праці Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2020. C. 36-37.
 2. Литвинюк О.М. Аcademic integrity in students’ research work. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2021. С.37-38.
 3. Литвинюк О.М. Law and Order. Grammar Rules. Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута». 2021. 116 с.
 4. Фоміна Г.В., Литвинюк О.М., Костриця Н.М. Чинники впливу на розвиток сучасної німецької та англійської медіалексики Міжнародний філологічний часопис. Міжнародний науковий журнал. Вип. 5. Київ. 2021. С. 145-148.
 5. Литвинюк О.М. Forms of addressing and their features in modern German Міжнародний філологічний часопис. Міжнародний науковий журнал. Вип. 4. Київ. 2020. С. 151-158.
 6. English Grammar. Англійська граматика: завдання для самостійної роботи студентів: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2019. – 32
 7. Залишки готської мови в інших мовних системах індоєвропейської мовної сім’ї / Г.В. Фоміна, О.М. Литвинюк  // Scientific Journal Virtus. – № 15, 2017. – P. 117-120
 8. Teaching grammar based on literature / О.М. Lytvyniuk. – Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. за матеріалами VІ регіональної науково-практичної конференції – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 144 с. – С. 90-92.
 9. (Scientific Indexing Services: International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).
 10. Формування семантико-функціональних одиниць в англомовному комп’ютерному дискурсі / О.М. Литвинюк. – Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Wspolczesne problem i perspectywy rozwoju” (30.01.2017 – 31.01.2017) – Warsawa: Wydawca: Sp. z o o  “Diamond trading tour”, 2017. – 148 str. – Str.54-58
 11. Інтеграційні тенденції при навчанні граматики англійської мови / О.М. Литвинюк. – Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: зб. за матеріалами V регіональної науково-практичної конференції – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 92 с. – С. 53-55.
 12. Мотивація студентів при вивченні граматики англійської мови / О.М. Литвинюк. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 8. – C.
 13. Навчання англомовних граматичних навичок студентів молодших курсів / О.М. Литвинюк. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 8. – C. 85-86.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури