ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
ВИРОБНИЧА АНАЛІТИКО-ФІЛОЛОГІЧНА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
ДОДАТОК до робочих програм НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА та ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА