НАВЧАЛЬНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.03 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ПП 11.04 підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
Додаток до ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗНЗ (ВИРОБНИЧОЇ) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Мова і література (англійська) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта