Петрова Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Основні навчальні дисципліни:

Практичний курс англійської мови, лексикологія англійської мови, стилістика англійської мови

Наукові інтереси:

Англійська етимологія, історія англійської мови, регіональні варіанти англійської мови

Основні публікації за останні 3 роки:

Петрова Т.М. Імпліцитні значення риторичних запитань. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 49. Кам’янець-Подільський. «Аксіома». 2019. С. 107-110.

Петрова Т.М.Occasional word formationin children’s books. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 18. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019.

Петрова Т.М. The Affective Ambivalence of Euphemisms. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 17. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури