Петрова Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Основні навчальні дисципліни:

Практичний курс англійської мови, лексикологія англійської мови, стилістика англійської мови

Наукові інтереси:

Англійська етимологія, історія англійської мови, регіональні варіанти англійської мови

 

 

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

Barbaniuk O., Petrova T. Cognitive Signified as Mental Representation of Realia. Wisdom. Vol. 21 No. 1 (2022): 1- 2022. P. 6-13. SCOPUS

Петрова Т.М. Національний образ кельтів в англійських прислів’ях. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 21. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. С. 87-88

Петрова Т.М., Барбанюк О.О. Сучасні методики підготовки майбутніх філологів-перекладачів: досвід ЗВО. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Вип. 23. 2022. С. 28-33. Фахове видання

Петрова Т.М. The Hiberno-English influence on Canadian dialects. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 20. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С.42

Пономаренко О.В., Костик Є.В., Петрова Т.М. Сучасні інструменти креативного вивчення англійської мови в умовах змішаного навчання: досвід українських ЗВО. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Том 7 (4). 2021. С. 50-57.

Петрова Т.М. Гідротопоніми як мовні знаки просторової орієнтації. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 52. Кам’янець-Подільський. Видавець: Панькова А.С. 2020. С. 68-72.

Петрова Т.М. Нybrid techniques in learning languages. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський. «Аксіома». 2020. С.54-57.

Петрова Т.М. Імпліцитні значення риторичних запитань. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 49. Кам’янець-Подільський. «Аксіома». 2019. С. 107-110.

Петрова Т.М.Occasional word formationin children’s books. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 18. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019.

Петрова Т.М. The Affective Ambivalence of Euphemisms. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 17. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.

Навчальні видання та посібники:

О.В. Галайбіда, Т.М. Петрова, І.В. Мельник, С.В. Польова, Д.Ю. Хохель, Г.А. Кришталюк. Reading with pleasure. Кам’янець-Подільський, ВПП «Апостроф», 2020. 104 с.

Марчишина А.А., Петрова Т.М. English Lexicology: theory and practice”. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 80 с.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури