Підготовки магістра
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022-2023 навчальний рік
ООК 01 Методика наукових досліджень
ООК 02 Психологія освіти
ООК 03 Актуальні питання сучасної педагогіки
ООК 04 Методика навчання англійської мови
ООК 05 Методика навчання зарубіжної літератури в закладі загальної середньої освіти
ООК 06 Практика усного і писемного мовлення англійської мови
ООК 07 Тенденції розвитку новітньої зарубіжної літератури
ООК 08 Сучасна англійськомовна література
ООК 09 Англійське академічне письмо
ООК 10 Теоретичні проблеми сучасної англістики
ООК 11 Виробнича педагогічна практика у закладі загальної середньої освіти (1 курс, 2 курс)
ООК 12 Кваліфікаційна робота
ООК 13.01 Захист кваліфікаційної роботи
ООК 13.02 Атестаційний екзамен