Підготовки бакалавр
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022-2023 року навчання ОПП 2020
ПП 02 Практика усного та писемного мовлення англійської мови
ПП 03 Історія зарубіжної літератури
ПП 06 Методика навчання англійської мови
ПП 08.01 Лексикологія англійської мови
ПП 08.02 Стилістика англійської мови
ПП 13.02 Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика
ПП 14 Курсова робота (історія зарубіжної літератури_методика навчання зарубіжної літератури)
ПП 15 Курсова робота (лексикологія_стилістика_методика навчання англійської мови)
Вибіркові освітні компоненти
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022-2023 року навчання ОПП 2019
ЗП 03 Соціально-політичні студії
ПП 01 Практика усного та писемного мовлення англійської мови
ПП 07 Історія англійської мови
ПП 09 Теоретична граматика англійської мови
ПП 11.03 Виробича педагогічна практика. Семестр 7
ПП 11.04 Виробича педагогічна практика. Семестр 8
ПП 14 Курсова робота (методика навчання іноземних мов_методика навчання зарубіжної літератури)
ПП 15 Атестація
Вибіркові освітні компоненти