Підготовки бакалавра
спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)
ООК01. Українська мова (за професійним спрямуванням) 1курс
ООК 02.Історія та культура України 1курс
ООК 06. Практичний курс англійської мови 1курс
ООК14. Практична граматика англійської мови 1 курс
ООК17.Вступ до спеціальності 1курс
ООК18.Загальна психологія і педагогіка 1курс
ООК 19. Основи наукових досліджень 1курс
ООК 20. Латинська мова 1курс
ООК 22. Ділова англійська мова 1курс
ООК 23. Практична фонетика англійської мови 1курс
ЗП04. Філософія 2курс
ПП 02. Історія зарубіжної літератури 2 курс
ПП 03. Практика перекладу 2 курс
ПП 06. Порівняльна лексикологія англійської та української мов 2курс
ПП 16. Ділова англійська мова 2курс
ПП 20. Курсова робота з історії зарубіжної літератури 2 курс
ПП01. Практичний курс англійської мови 2курс
ПП03.Практика перекладу 2курс
ПП08. Практична граматика англійської мови 2курс
ПП09. Вступ до перекладознавства 2курс
ПП18.Інформаційні технології у філології й перекладі 2курс
ЗП05. Правознавство 3курс
ПП 04. Порівняльна стилістика англійської та української мов 3курс
ПП 12. Ділова англійська мова 3курс
ПП 15.01. Навчальна перекладацька практика 3 курс
ПП 17. Курсова робота з практичного курсу англійської мови 3курс
ПП01. Практичний курс англійської мови 3курс
ПП03.Практика перекладу 3курс
ПП 06. Історія англійської мови 4 курс
ПП 12.02. Виробнича аналітико-філологічна практика 4 курс
ПП 12.03. Виробнича перекладацька практика 4 курс
ПП01.Практичний курс англійської мови 4курс
ПП08.Теоретична граматика англійської мови 4курс
ПП15.Курсова робота(практика теорія перекладу 4курс
ПП16.Атестація 4курс