Саволайнен Янiс Володимировичвикладач

Основнi начальнi дисциплiни:

-Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови

-Практична граматика першої іноземної мови

Науковi iнтереси: когнiтивна лінгвiстика

Основнi публiкації за 3 роки:

Improving communcative competence of elementary level students. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Камянець-Подільський. «Аксіома». 2019. С. 78-80.

Вивчення iноземної мови дистанційно: переваги та недоліки. Науковi працi Кам’янець-Подільського національного університету iменi Iвана Огiєнка: Фiлологiчнi науки. Вип. 48. – Кам’янець-Подільський: Аксiома, 2018. – С.

Засоби вираження ітеративності в сучасній англійській мові. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” (28 листопада 2018 року). Вип. 41 . – ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Скороводи. –Режим доступу: http://confscientific.webnode.com.ua

Contemporary English GrammarЯ.В.Саволайнен. – Кам’янець-Подiльский: Апостроф, 2018. – 79 с. (3 др. арк.)

English in everyday situations.Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2017. – 40 с.    

Використання комп’ютерної технiки в навчаннi iноземної мови. Науковi працi Кам’янець-Подільського національного університету iменi Iвана Огiєнка: Фiлологiчнi науки. Вип. 45. – Кам’янець-Подільський: Аксiома, 2017. – С. 305-308