Сторчова Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: латинська мова, методика навчання англійської мови, методика навчання англійської мови у профільній середній школі та закладі вищої освіти, біологічна латина.

Наукові інтереси: методика навчання класичних мов, методика навчання сучасних мов.

Наукова біографія: 2003 рік – закінчила Кам’янець-Подільський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)». Захистила магістерську роботу на тему:
«Латинські афіксальні елементи в системі англійського словотвору».
Стаж роботи у закладах загальної середньої освіти на посаді вчителя англійської мови– 13 років.
2013 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Методика навчання майбутніх філологів системи перфекта латинської мови» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (класичні мови), науковий керівник – В’ячеслав Шовковий, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2015 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови. Від 2015 року є членом спеціалізованої вченої ради К26.001.49 Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Список наукових та навчально-методичних праць нараховує 70 позицій.
Учасниця міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, тренінгів, семінарів, програм підвищення кваліфікації тощо.
2019 р. – «Шкільний учитель нового покоління». Звіт про результати оцінювання проєкту Британської Ради в Україні;
2018 р. – Міжнародна інформаційно-практична конференція «Учителі нового покоління: секрети успіху» (сертифікат);
2018 – Cambridge Assessment English «Teaching Knowledge Test» (сертифікат);
2019 – Учасниця програми Еразмус+ КА107 у Католицькому університеті міста Рожумберок (Словаччина).

Учасниця другого циклу Програми вдосконалення викладання у вищій школі України (2021-2022 рр) від Британської Ради у партнерстві із Інститутом вищої освіти НАПН України та Advance HE (Велика Британія) за підтримки МОН України та НАЗЯВО.

h-індекс (google scholar 05.2022) 2
  • Gender in English Language Education: the perspectives of teaching strategies. Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» №7-8 (193-194) липень-серпень, 2021. C. 78-84.
  • Classroom observation in the Pre-service Education of English Teachers. Наукові праці К-ПНУ імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів : у 3-х томах. К-П : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. Т. 3. С. 47-48.
  • Assessment in Foreign Language Teaching.Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. Частина 8. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. C. 87-97
  • Classroom management in teaching training course. Наукові праці К-ПНУ імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів : у 3-х томах. К-П : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 17. С. 52-53.
  • The innovative methodology inthepre-service education of English teachers: focus on Ukraine. Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. К-П : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. С. 78-82.
  • Continuing Professional Development of English Language Teachers: Focus on English Teaching Framework. Методика викладання філологічних дисциплін у ЗНЗ та ВНЗ України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 78-81
  • Диференційований підхід у методиці навчання іноземних мов: гендерний аспект. Педагогічна освіта : Теорія і практика. Вип. 23 (2-2017) Ч.2. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко, 2017. С. 276-282.
  • Диференційований підхід у методиці навчання іноземних мов: гендерний аспект. Педагогічна освіта : Теорія і практика. Вип. 23 (2-2017). Ч.2. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко, 2017. С. 276-282.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури