Свідер Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практичний курс першої іноземної мови (англійська), практика усного та писемного англійського мовлення, практика перекладу, усний переклад і перекладацький скоропис.

Наукова біографія

У 2003 закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова (англійська, німецька) та література».

У 2005 році закінчила магістратуру у Кам’янець-Подільському державному університеті, спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

30 червня 2009 року відбувся захист дисертації в Інституті Філології Київського національного університету імені Т. Шевченка: спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Тема дисертації «Речовий образ в художніх системах західноєвропейських романтиків».

Наукові інтереси: теорія і практика перекладу, аспектний переклад, комунікативна лінгвістика, міжкультурна комунікація, лінгвопрагматика.

Основні публікації за останні 3 роки:

Навчальні посібники:

Svider Iryna Translation of English non-equivalent units: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. 112 с.

Наукові статті:

Свідер Ірина The concept of equivalence in translating verse. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської  наукової  інтернет-конференції (28–29  березня  2019  р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  національний  університет  імені Івана Огієнка, 2019. С. 129-133.

Iryna Svider Verse translation: pragmatic aspect. Science, Research, Development Philology, Sociology and Cultorology: Monografia Pokonferencyjna. Belgrade (Serbia). Warszawa, 2019. № 17. Р. 85-89.

Свідер І. А. Основні ознаки казкового дискурсу. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх на вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 74-75.

Свідер І. А. До проблеми вивчення речового образу на ранньому становленні літератури.Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. XV. С. 244–248.

Свідер І. А. Gender marking of compliment behavior.Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип.17. Т.3Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.C. 49-50.

Свідер І. А. Емотивнілакуни як об’єкт перекладу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць / Ред. кол: Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. Хмельницький: ХНУ, 2015. Вип.8. – С. 111-113.

ORCID: 0000-0002-1200-4215


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури