Свідер Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практичний курс першої іноземної мови (англійська), практика усного та писемного англійського мовлення, практика перекладу, усний переклад і перекладацький скоропис.

Наукова біографія

У 2003 закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова (англійська, німецька) та література».

У 2005 році закінчила магістратуру у Кам’янець-Подільському державному університеті, спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

30 червня 2009 року відбувся захист дисертації в Інституті Філології Київського національного університету імені Т. Шевченка: спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Тема дисертації «Речовий образ в художніх системах західноєвропейських романтиків».

Наукові інтереси: теорія і практика перекладу, аспектний переклад, комунікативна лінгвістика, міжкультурна комунікація, лінгвопрагматика.

h-індекс (google scholar 05.2022) 2

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

Svider Iryna Shakespearean Eptonyms of Biblical Origin. WISDOM, 2023.25(1), Pp. 178–187. (Web of Science) (у співавторстві).

Свідер І. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови. Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи : збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (21 квітня 2022р., м. Кам’янець- Подільський). – Кам’янець-Подільський : Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2022 . C.181-184.

Свідер І. А. Використання компресії при синхронному перекладі. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу: Збірник наукових праць / За заг. ред. М. В. Полховської, Н. Д. Борисенко,О. В. Мосієнко. Житомир, 2022. C. 56-60.

Свідер І. А. Лінгво-інформаційні методи створення електронних словників. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 89-90.

Свідер І. А. The role of extralinguistic context in translation. Збірник наукових праць «Нова філологія», Запоріжжя, 2021. № 81. С. 111-116.

Свідер І. А. Особливості перекладу деталей костюма та аксесуарів в історичних романах В. Скотта. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2020. № 45. Том 1. С. 129-132.

Свідер І. А. Translation of compliments: gender aspect. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 31 (70). № 4. Т. 3, 2020. С. 71-75.

Patience: an Introduction to the Concept. Wisdom. 2020. № 2(15). Pp. 6-20. (Scopus, Web of Science).

Свідер Ірина The concept of equivalence in translating verse. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської  наукової  інтернет-конференції (28–29  березня  2019  р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  національний  університет  імені Івана Огієнка, 2019. С. 129-133.

Iryna Svider Verse translation: pragmatic aspect. Science, Research, Development Philology, Sociology and Cultorology: Monografia Pokonferencyjna. Belgrade (Serbia). Warszawa, 2019. № 17. Р. 85-89.

Навчальні видання та посібники:

1) Свідер І. А English Grammar: навчально-методичний посібник для самостійної роботи. Кам’янець-Подільський, 2023. 47 с.

2) Свідер І. А Методичні рекомендації щодо організації та проведення практики. Кам’янець- Подільський, Видавництво «Абетка», 2023. 76 с.

3) Свідер І. А. Інформаційні процеси та переклад. Фондовi лекцiї викладачiв факультету iноземної фiлологiї : [навчальне видання] / За заг. ред. О. Г. Шаповал, О. В. Кеби. Частина IX. Кам’янець-Подiльський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. C. 81-91.

4) Svider I. A. Lexical aspects of translation: навчально-методичний посібник для філологічних спеціальностей. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 192 c.

5) Ірина Свідер Інформаційні технології у філології та перекладі: навчально-методичний посібник для філологічних спеціальностей. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 184 c.

6) Reading for fun: навчально-методичний посібник для самостійної роботи / Уклад. Діяконович І.М., Мельник І.В., Свідер І.А., Хохель Д.Ю. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 63 с.

7) Свідер І. А. Lexical Transformations. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. частина VIIІ. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020. С. 82-91.

8) Свідер І. А. Textual reliability and interpreting. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. частина VII. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 76-86.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури