На допомогу студенту-практиканту!

НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗНЗ (ВИРОБНИЧА) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
Додаток до ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗНЗ (ВИРОБНИЧОЇ) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Мова і література (англійська) спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
галузі знань 01 Освіта
ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІІ СТУПЕНЯ підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
Виробнича педагогічна асистентська практика для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою: Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) галузі знань 03 Гуманітарні науки
НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Англійська мова і література спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
ДОДАТОК до робочих програм НАВЧАЛЬНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА та ВИРОБНИЧА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА