3 березня 2020 р. у КПНУ імені Івана Огієнка відбулася звітна наукова конференція викладачів, докторів та аспірантів факультету іноземної філології за підсумками НДР у 2019 р. На кафедрі англійської мови працювало 3 підсекції:

  • Актуальні проблеми лінгвоконцептології, міжкультурної комунікації та перекладознавства
  • Аспекти лексикологічних досліджень
  • Лінгводидактика та методика навчання іноземних мов

Виголошено 21 доповідь у яких було висвітлено актуальні проблеми англомовного дискурсу у парадигмі лінгвістики та методики навчання іноземних мов.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ, ДОКТОРАНТІВ І АСПІРАНТІВ ЗА ПІДСУМКАМИ НДР У 2019 РОЦІ