Кафедра англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка мала чудову нагоду співпрацювати упродовж  більше, як двох років з волонтеркою Корпусу Миру США Ешлі Емерсон. Це був незабутній досвід як для викладачів, так і для студентів факультету іноземної філології. Нам було цікаво втілювати нові технології навчання, працювати на партнерських засадах, здобувати досвід спілкування з носієм мови, формувати не тільки комунікативну, але й лінгвокраїнознавчу компетентності.  Це дійсно було навчання мови і культури. Дякуємо Ешлі також за методичні семінари, які проводила вона і на які запрошувала інших волонтерів  Корпусу Миру (Nia Velazquez і Gabriel Cortez ‘Human trafficking Awareness’ та ‘Media Literacy’, Карла Тайлера «Crash Course on Krashen» та «Verbal Error Correction in the Language Classroom»).

І окремо дякуємо за методичну школу у Тернополі влітку 2019 року, до якої долучилися студенти і викладачі кафедри англійської мови, які здобули досвід комунікативного навчання англійської мови від американських колег.

Дякуємо, Ешлі за плідну, цікаву співпрацю! Хай щастить у подальшому зростанні!

English Language Department of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienka National University had a pleasure and honour to have US Peace Corps Volunteer Ashly Emerson as a teacher and lecturer during more than 2 years.  That was unforgettable experience of team-teaching, English Speaking Clubs, watching movies and travelling together, participating in different methodological seminars and programs. We learnt a lot about one another, about American culture and education. We have enjoyed working with you and thank you for sharing your experience and knowledge, filling our life and teaching with new ideas! Thank you and hope for further cooperation with you and the US Peace Corps! Wish you further career development and good luck!

Thank you Ashly!